open
Choose your language

V Evropi skoraj 40 milijonov ljudi živi z veliko depresivno motnjo. To je skoraj toliko kot je prebivalcev v Španiji.

V Evropi skoraj 40 milijonov ljudi živi z veliko depresivno motnjo. To je skoraj toliko kot je prebivalcev v Španiji.

1 od 4 oseb se bo v življenju osebno soočila s težavami v duševnem zdravju, med katere sodi tudi depresija.3
Na žalost so tovrstne motnje tako pogoste, da najverjetneje poznate koga, ki trpi za katero od njih, ali pa morda sami živite z depresijo. Kljub temu je včasih še vedno težko razumeti, kako uničujoče bolezen kot je depresija vpliva na naše življenje.

Cilj kampanje Premagajmo depresijo je ozaveščanje o izzivih življenja z različnimi oblikami depresije, vključno z veliko depresivno motnjo. Kampanja Premagajmo depresijo je nastala na pobudo podjetja Janssen ob podpori Mednarodnega združenja za duševno zdravje Evrope (GAMIAN-Europe). Podjetje Janssen ima bogato zgodovino ozaveščanja javnosti o posledicah duševnih bolezni in si prizadeva doseči izboljšanje življenja oseb, ki trpijo zaradi duševnih motenj.
Želimo zagotoviti več informacij o različnih oblikah depresije, tudi o veliki depresivni motnji.
Z več znanja in razumevanja lahko skupaj pripomoremo k temu, da za vedno premagamo depresijo.

Umetnost kintsugi

Kintsugi je japonska umetnost popravljanja zlomljenih predmetov z lakom, posutim ali pomešanim z zlatom v prahu.
Prevod besede je 'zlato mizarstvo' in umetnost kintsugi zlom obravnava kot del preteklosti predmeta in ne kot nekaj, kar je potrebno prikriti.
Kampanjo Premagajmo depresijo predstavlja osem kintsugi umetniških del, navdahnjenih z zgodbami ljudi, ki živijo z veliko depresivno motnjo. Popravilo zlomljene keramike poudarja pomen vsake razpoke in nepopolnosti predmeta, hkrati pa pokaže, kako zapleten in dolgotrajen je postopek. Vsak košček je edinstven in vsak predmet nosi svojo zgodbo.
Po postopku kintsugi popravljena keramična skulptura nosi zgodbo in sporočilo, da lahko s časom, skrbjo in potrpežljivostjo ljudje z veliko depresivno motnjo zmorejo proces ozdravitve.

EM-111812/ 290922

Premagajmo depresijo: ustvarjanje kampanje s kintsugi umetnico Billie Bond
VELIKA DEPRESIVNA MOTNJA

Umetnica Billie Bond bo pojasnila kampanjo Premagajmo depresijo, v kateri z umetnostjo kintsugi uporabi za prikaz zgodb osmih resničnih oseb, ki živijo z veliko depresivno motnjo.

Kintsugi je japonska umetnost popravljanja zlomljenih predmetov z lakom, posutim ali pomešanim z zlatom v prahu, ki zlom obravnava kot del preteklosti predmeta in ne kot nekaj, kar je potrebno prikriti.

Keramične skulpture, uporabljene v kampanji Premagajmo depresijo, so vizualne metafore s sporočilom, da bolniki z depresivno motnjo s časom, skrbjo in potrpežljivostjo lahko začnejo proces ozdravitve.

Umetnica

Billie Bond

Občutke je včasih težko opisati in ljudje z depresijo jih opišejo še posebej težko. Izdelava, razbitje in popravilo keramike odražajo pot, povezano z depresijo, in so sestavni del moje umetnosti.

Billie Bond je večkrat nagrajena kiparka in predavateljica. Njeno delo se osredotoča na teme identitete in lastne obsedenosti z raziskovanjem dvojnosti pri razkrivanju prikritega in popravljanju zlomljenega. Leta 2009 je Billie v okviru projekta javne umetnosti Anthonyja Gormleya 'One & Other' izdelala kip svoje sestre na praznem četrtem podzidku na Trafalgarskem trgu v Londonu. Leta 2013 je prejela nagrado 'Pure Arts Sculpture' ter zmagovalno delo razstavila v galeriji Saatchi v Londonu. Leta 2016 je prejela tudi nagrado za raziskovalno rezidenco na Inštitutu Henry Moore v Leedsu. Poleg lastnega ustvarjanja, Billie deli svoje spretnosti in izkušnje skozi predavanja in individualno poučevanje.

Johanna Okon-Watkins

Kot umetnica in restavratorka keramike lahko s pomočjo kintsugi umetnosti ustvarim podobo o tem, kako lahko pozitivne sledi procesa zdravljenja in stalen boj z depresijo soobstajata.

Johanna je konceptualna umetnica in restavratorka keramike. Rojena na Poljskem, je odraščala v Nemčiji in se sredi svojih dvajsetih let preselila v Združeno kraljestvo. Njena umetnost želi spodbuditi dialog med osrednjo tematiko dela, širšim kontekstom in gledalcem. Raziskovanje je sestavni del Johanninega dela. Tako pridobi informacije o materialih in postopkih, ki jih uporablja. Vizualno sporoča bistvo predmeta ter odseva težave, ki jih pooseblja. Johannina dela so pogosto kiparska. Tako ustvarja z različnimi materiali, vključno s tekstilom, glino in papirjem.

Zgodbe bolnikov

Osem navdihujočih ljudi

Predstavljene zgodbe so navdahnili ljudje, ki se srečujejo z veliko depresivno motnjo. Vsaka zgodba je bila navdih za umetniško delo. Sporočajo, da se lahko s časom, skrbnostjo in potrpežljivostjo začne proces ozdravitve.

Premagajmo depresijo

Velika depresivna motnja je motnja razpoloženja, povezana z depresivnimi epizodami, kot so depresivno razpoloženje in/ali izguba zanimanja ter veselja za večino aktivnosti.4,5 Simptomi trajajo vsaj dva tedna, običajno veliko dlje – mesece ali celo leta.6
V Evropi skoraj 40 milijonov ljudi živi z veliko depresivno motnjo. To je skoraj toliko kot je prebivalcev v Španiji. Velika depresivna motnja je glavni vzrok nezmožnosti po svetu.7
Prenesite infografiko in izvedite več o depresiji in veliki depresivni motnji. S širjenjem znanja o bolezni lahko skupaj pripomoremo k temu, da za vedno premagamo depresijo.

PODPORA

GAMIAN-Europe
www.gamian.eu Mednarodno združenje za duševno zdravje Evrope (GAMIAN-Europe) je vseevropska organizacija. Vodijo jo bolniki in zastopa interese oseb prizadetih zaradi duševnih bolezni ter se zavzema za njihove pravice. Če vas skrbi za svoje duševno zdravje ali duševno zdravje koga drugega, prosimo, obiščite spletno stran GAMIAN-Europe za nasvet. V nujnih primerih nemudoma poiščite pomoč v urgentni medicinski službi, pri svojem zdravniku ali psihiatru.

  1. WHO. 3 out of 4 people suffering from major depression do not receive adequate treatment. Dostopno na http://www.euro.who.int/en/media-centre/sections/press-releases/2017/3-out-of-4-people-suffering-from-major-depression-do-not-receive-adequate-treatment. Datum dostopa: avgust 2019
  2. WHO. Depression and other common mental disorders: global health estimates. Dostopno na: http://www.who.int/mental_health/management/depression/prevalence_global_health_estimates/en/ Datum dostopa: avgust 2019.
  3. WHO. World Health Report. Dostopno na http://www.who.int/whr/2001/media_centre/press_release/en/. Datum dostopa: avgust 2019.
  4. WHO. International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems 10th Revision. Dostopno na http://apps.who.int/classifications/icd10/browse/2010/en. Datum dostopa: avgust 2019.
  5. American Psychological Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. 5th ed. 2013.
  6. WHO. Preventing depression in the WHO European Region. Dostopno na http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0003/325947/New-Preventing-depression.pdf. Datum dostopa: avgust 2019.
  7. WHO. Depression. Dostopno na: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/depression. Datum dostopa: avgust 2019.

EM-111801/290922