Zdravljenje

Zdravljenje sestavljajo kombinacija zdravil in psihosocialnih ukrepov. Zdravila pomagajo pri zmanjšanju oz. odpravljanju simptomov shizofrenije, psihosocialni ukrepi bolnikom pomagajo, da razumejo svoje stanje in shajajo z boleznijo, s tem pa se izboljšata stopnja funkcioniranja in vključevanje v družbo.

Možnosti zdravljenja

Zgodnje zdravljenje

Učinkovito zgodnje zdravljenje je ključno za dober izid.

Terapevtske metode

Za obvladovanje simptomov so pri bolnikih s shizofrenijo nepogrešljiva zdravila.

Namen zdravljenja

Zdravstveni delavci (psihiater, psiholog, medicinska sestra ali socialni delavec) bodo v sodelovanju z bolnikom in njegovimi svojci postavili kratkoročne in dolgoročne cilje.

Zdravljenje z zdravili

Obvladovanje simptomov in preprečevanje ponovitve bolezni dosežemo z uporabo zdravil, ki jim pravimo antipsihotiki.

Psihoterapija in psihosocialne oblike zdravljenja

Psihoterapija in psihosocialne oblike zdravljenja pomagajo pri spoznavanju različnih načinov obvladovanja bolezni in pri vključevanju v družbo.

Zdravila

Neprekinjeno jemanje zdravil je ključnega pomena

Shizofrenija je kronično stanje, pri katerem je potrebno zdravljenje z antipsihotiki.

Vrste zdravil

Zdravila za zdravljenje shizofrenije delimo v dve skupini, to so peroralna zdravila in injekcije.

Zmote glede zdravljenja

Bolnik in njegovi svojci so lahko zaskrbljeni zaradi številnih zmot, povezanih z zdravljenjem z antipsihotiki.

Neželeni učinki

Tako kot vsa zdravila, imajo antipsihotiki poleg koristnih, tudi neželene učinke.

Logo Janssen | Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson