Vrste zdravil

Vrste zdravil

Zdravila za zdravljenje shizofrenije delimo v dve skupini, to so peroralna zdravila in injekcije.
Kakšne so prednosti zdravil iz ene in druge skupine?

Peroralna zdravila
Injekcije
Preprost način jemanja
Večja učinkovitost16
Konvencionalna
Dolgodelujoča
Znan način jemanja
Omogoča »odmisliti« bolezen in manj pogosto razmišljanje o rednem jemanju zdravil (dvakrat na mesec, enkrat na mesec ali štirikrat na leto)
Ustvari občutek nadzora in neodvisnosti
Manj sporov s svojci glede rednega jemanja predpisanih zdravil
Redni pregledi pri izbranem zdravniku

Kakšne so slabosti zdravil iz ene in druge skupine?

Peroralna zdravila
Injekcije
Bolnik mora misliti na redno jemanje zdravil vsak dan
Možni sta bolečina in oteklina na mestu aplikacije
Bolnik lahko pozabi vzeti zdravilo
Zamenjava zdravljenja, ki je posledica neželenih učinkov, je daljša
Tveganje za ponovitev bolezni in sprejetje v bolnišnico je večje kot pri prejemanju injekcij26
 1. APA Clinical Guidelines. American Psychiatric Association. Practice guidelines for the treatment of patients with schizophrenia. 2004.
 2. Falkai P et al. World J Biol Psychiatry 2005; 6: 132–191.
 3. Kendler KS et al. Arch Gen Psychiatry 1996; 53: 1022–1031.
 4. World Health Organization. The World Health Report: 2001: Mental health: new understanding, new hope.
 5. American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. 4th Edition Text Revision (DSM-IV-TR). Arlington: American Psychiatric Publishing Inc. 2000.
 6. Lieberman JA et al. J Clin Psychiatry 1996; 57 (suppl 9): 5–9.
 7. Breier A et al. Am J Psychiatry 1994; 151: 20–26.
 8. Robinson DG et al. Am J Psychiatry 1999; 156: 544–549.
 9. National Institute for Clinical Excellence. National Clinical Practice Guidelines Number 82.
 10. Howard R et al. Am J Psychiatry 2000; 157: 172–178.
 11. Angermeyer MC et al. Schizophr Bull 1990; 16: 293–307.
 12. Murray RM and Fearon P. J Psychiatr Res 1999; 33: 497–499.
 13. Lang UE et al. Cell Physiol Biochem 2007; 20: 687–702.
 14. Harrigan SM et al. Psychol Med 2003; 33: 97–110.
 15. Bottlender R et al. Schizophr Res 2003; 62: 37–44.
 16. Emsley R et al. Curr Opin Psychiatry 2008; 21: 173–177.
 17. Awad AG et al. Pharmacoeconomics 2008; 26: 149–162.
 18. Keith SJ et al. Psychiatr Serv 2004; 55: 997–1005.
 19. Lieberman JA et al. Pharmacol Rev 2008; 60: 358–403.
 20. Tandon R et al. Psychoneuroendocrinology 2003; 28 (suppl 1): 9–26.
 21. Wyatt RJ. Schizophr Bull 1991; 17: 325–351.
 22. Robinson DG et al. Arch Gen Psychiatry 1999; 56: 241–247.
 23. Weiden PJ et al. Psychiatr Serv 2004; 55: 886–891.
 24. Koen L et al. Psychosomatics 2007; 48: 128–134.
 25. Novick D et al. Psychiatry Res 2010; 176: 109–113.
 26. Kozma CM et al. Changes in schizophrenia-related hospitalization and ER use among patients receiving paliperidone palmitate. Current Medical Research and Opinion. 2011.27; 1603–1611.

EM-25345/201222

Sorodne vsebine

Neprekinjeno jemanje zdravil je ključnega pomena
Zmote glede zdravljenja
Neželeni učinki
Logo Janssen | Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson