Moj plazmocitom: pripravljeni na nove korake

Moj plazmocitom: pripravljeni na nove korake


Posamezne organizacije bolnikov iz Srednje Evrope smo pri ozaveščanju letos prvič združile moči v skupnem projektu ter skozi osebne zgodbe in razmišljanja bolnikov opozorile na razmere in potrebe bolnikov širom regije. V sodelovanju organizacij bolnikov iz Hrvaške, Madžarske, Slovaške, Slovenije in Srbije, agencije prvi.prvi., ki je vodila projekt, ter s podporo podjetja Janssen, je nastal izjemen dokumentarni film z naslovom MOJ PLAZMOCITOM: pripravljeni na nove korake. Zgodbe bolnikov, ki jih povzema dokumentarni film, bodo okvir za prizadevanja na področju zagotavljanja sodobnih oblik zdravljenj bolezni in celostne obravnave bolnikov.