open
Choose your language

PODPORNO ZDRAVLJENJE RAZSEJANEGA RAKA PROSTATE – mag. Tomaž Milanez, dr. med.

PODPORNO ZDRAVLJENJE RAZSEJANEGA RAKA PROSTATE – mag. Tomaž Milanez, dr. med.

Shizofrenija, Luskavica, Kronična limfocitna levkemija (KLL), Diseminirani plazmocitom, Rak prostate, Crohnova bolezen, VELIKA DEPRESIVNA MOTNJA, Pulmonary Hypertension, Multiple Sclerosis, HIV, Psoriatic arthritis

Večina bolnikov z napredovalim rakom prostate je starostnikov z nemalo pridruženimi boleznimi, ki zahtevajo različna zdravljenja. Pogoj za optimalno in maksimalno učinkovito sistemsko zdravljenje napredovale bolezni je dobro ohranjena funkcijska rezerva organov, ki se kaže v fizični in psihični kondiciji bolnikov. Podporno zdravljenje veliko pripomore k boljši kvaliteti življenja in verjetno tudi k podaljšanju preživetja.

Vsebina na voljo na tej strani je samo za informativne namene in tako ni namenjena kot nadomestilo za strokovno zdravniško pomoč, diagnozo ali zdravljenje. Nasvet v zvezi z vašim zdravstvenim stanjem poiščite pri svojem zdravniku.

Vsebina in objava strani je v odgovornosti Johnson & Johnson, Prodaja medicinskih in farmacevtskih
izdelkov, d.o.o., Šmartinska 53, 1000 Ljubljana, Slovenija.