Z zgodnjim zdravljenjem luskavice lahko pričakujemo boljše izide zdravljenja

Logo Janssen | Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson